Sign up to the new edition of our traditional tournament Kolibris CUP played since the turn of the millennium >>|

Přihlaste se do nového ročníku našeho tradičního turnaje Kolibris CUP, který se hraje již od přelomu milénia
>>|

 

internetové stránky curlingového klubu Kolibris
internet presentation of curling club Kolibris

webmaster: Vašek
webdesign: Karel